Zasedání zastupitelstva obce Stojice

se koná dne 26.11.2014 od  18:30 hodin
v zasedací místnosti OÚ ve Stojicích

 

Program:
  • zřízení výborů, volba jejich předsedů a členů
  • odměny zastupitelů
  • zpráva ekonoma – informace o financování obce, plnění rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočet na rok 2015
  • inventura k 31.12.2014
  • jednací řád zastupitelstva
  • různé

← Zpět na události