Zasedání zastupitelstva obce Stojice

se koná dne 27.1.2015 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ ve Stojicích

Program:
  • zpráva ekonoma – informace o financování obce, plnění rozpočtu, rozpočtová opatření
  • rozpočet na rok 2015
  • svoz odpadu v roce 2015 - smlouva SOP, bioodpad, výše poplatku
  • odměny kronikáři obce
  • prodej obecní míchačky
  • různé

← Zpět na události