Složení výborů pro období 2014 / 2018

Finanční výbor
Předseda:
Členové: J. Maksová, P. Skoupý
Kontrolní výbor
Předseda:
Členové: P. Skoupý, D. Kobera
Výbor pro údržbu a rozvoj obce
Předseda:
Členové: P. Janko, M. Tesař, D. Kobera
Kulturní a sociální výbor
Předseda:
Členové: L. Slavíková, J. Dudlíčková
Výbor pro styk s veřejností
Předseda:
Členové: I. Dvořáčková, L. Slavíková